Information

ELNs begravelseshjælp er etableret fra d. 1. marts 2016 med indtil videre 13 deltagende valg- og frimenigheder.

Mandag d. 23. november 2015 blev der afholdt stiftende generalforsamling i ELNs begravelseshjælp og vedtægterne blev gennemgået og efterfølgende vedtaget.

Ideen er ganske enkelt, at tilbyde en ”erstatning” for den ”gratis” begravelse medlemskabet af Folkekirken jo har givet.
Udmeldte af Folkekirken, som ønsker at blive begravet på en kirkegård (og måske gøre brug af den kirkelige betjening) skal selv betale en takst, der er fastsat af det lokale menighedsråd. Medlemmer af valgmenigheder kan også blive opkrævet en takst for begravelse.

Tilhørsforhold ELN.
ELNs begravelseshjælp har ikke er en formel organisatorisk tilknytning til ELN og hverken ELN eller ELNs begravelseshjælp har nogle økonomiske eller juridiske forpligtelser på hinanden.

Ledelsen
Ledelsen af ELNs begravelseshjælp består af 4 personer som er valgt på medlemsmødet for en periode på 4 år, således at der hvert år er 1 person på valg. Ledelsen består i 2018 af:

Flemming Bay Thunbo (formand), Galten Valgmenighed
Hans Graversen (Kasserer), Ølgod Valgmenighed
Brian Christensen (Sekretær), Lemvig Bykirke
Kurt Pedersen, Herning Bykirke

Nye menigheder kan optages med virkning fra 2019 og det kan ske ved henvendelse til

Formand Flemming Bay Thunbo, Galten. Tlf 2579 3868

 

Skriv et svar

ELNs begravelseshjælp af 2014 yder begravelseshjælp i forbindelse med begravelse eller ligbrænding.