Information

ELNs begravelseshjælp er etableret fra d. 1. marts 2016 med indtil videre 9 deltagende valg- og frimenigheder.

Mandag d. 23. november 2015 blev der afholdt stiftende generalforsamling i ELNs begravelseshjælp og vedtægterne blev gennemgået og efterfølgende vedtaget.

Ideen er ganske enkelt, at tilbyde en ”erstatning” for den ”gratis” begravelse medlemskabet af Folkekirken jo har givet.
Udmeldte af Folkekirken, som ønsker at blive begravet på en kirkegård (og måske gøre brug af den kirkelige betjening) skal selv betale en takst, der er fastsat af det lokale menighedsråd. Medlemmer af valgmenigheder kan også blive opkrævet en takst for begravelse.

Tilhørsforhold ELN.
ELNs begravelseshjælp har ikke er en formel organisatorisk tilknytning til ELN og hverken ELN eller ELNs begravelseshjælp har nogle økonomiske eller juridiske forpligtelser på hinanden.

Opstart og økonomi
Mandag d. 8. februar 2016 kl. 19.30 blev det første ordinære medlemsmøde afholdt i Galten Valgmenigheds lokaler, Hørslevvej 35, Galten, hvor der blev valgt en ledelse af ELNs begravelseshjælp.

Nye menigheder kan optages med virkning fra 2017 og det kan ske ved henvendelse til

Brian Christensen, Holstebro. Tlf 29 43 31 37
Landssekretær i ELN og præst i Lemvig Bykirke

 

Skriv et svar

ELNs begravelseshjælp af 2014 yder begravelseshjælp i forbindelse med begravelse eller ligbrænding.